Behandeling

De behandeling begint met een persoonlijk intake gesprek waarbij de hulpvraag, de algemene gezondheidstoestand en mogelijk relevante omstandigheden in kaart worden gebracht.

Het gesprek volgt een uitgebreid (uitwendig) lichamelijk onderzoek, waarbij alle bewegingsbeperkingen in kaart worden gebracht. Deze beperkingen kun je in een soort (bewegings-) patroon samenvatten omdat alles in het lichaam met elkaar in verbinding staat. Vervolgens wordt de regio gezocht, die zowel een relatie heeft met de klacht alsook de ingang is om dit (bewegings-) patroon te doorbreken. Soms is dat direct de plek van de klacht, maar het kan ook een geheel andere plek in het lichaam zijn.

Ten slotte worden deze structuren door directe of indirecte manuele technieken* teruggevoerd naar een grotere bewegelijkheid. Hierbij wordt goed gekeken naar wat bij jou past en het beste voor jou werkt. Ieder mens reageert anders op input/prikkels en daarom heeft ook elk lichaam net een andere benadering nodig, om de weg tot een nieuw dynamisch evenwicht te vinden. 

Na afloop van de behandeling worden soms ook nog tips betreffend de leefstijl of specifieke oefeningen meegegeven.

Omdat wij in de osteopathie de uiteindelijke genezing aan de lichaamseigen krachten overlaten, is het handig om na een behandeling rust in te plannen en de opvolgende paar dagen geen grote inspanningen te doen. Dit geeft ruimte aan het lichaam om de gegeven impulsen te verwerken en zodanig een nieuw en vrijer evenwicht terug te vinden.

De behandelingen vinden in het begin meestal in afstanden van 3 tot 4 weken plaats. Afhankelijk van de klacht en van het doel van de behandeling kunnen deze ook langer zijn.

 

*Manuele technieken wil zeggen dat Osteopaten alleen met hun handen werken.